Jinhua Hengxin Cookware Co., Ltd.

FAQ

202017-10
202017-10
202017-10
202017-10

Sales hotline:
Mr. Zheng 18757957158 Tel: 0579-83706281

Online

086-579-82198318

Fax:086-579-82198248
PC.:321000

Address:

No. 126,Qingyuan Road,Linjiang Industrial Zone,Jinhua